MONTAŽA OKEN IN VRAT

pogosta

KLASIČNA MONTAŽA

Klasična montaža je najpogostejši način vgradnje. Okvirje pritrdimo v zid z vijaki, spoj med oknom in zidom pa zapolnimo s poliuretansko peno (t.i. Purpen).

 
učinkovita zatesnitev

RAL MONTAŽA

Pri RAL montaža (SI- ZAG montaža) velja, da mora biti spoj med oknom in gradbenim elementom zatesnjen tako, da ustreza visokim zahtevam.

Od običajne vgradnje se razlikuje zaradi dodatne in učinkovitejše zatesnitve med okenskim okvirjem in steno. Zaradi tega ima okno enako zvočno izolirnost kot vstavljeno steklo, pri čemer je odločilen način tesnjenja in izbira materialov, s katerimi zatesnimo reže na zunanji in notranji strani. Vse stične površine med okvirom in okensko odprtino morajo biti ravne gladke, suhe in čiste ter brez prahu in maščob.

Žaluzije

EKO MONTAŽA

Montaža z mehko celično peno.

Mehka celična pena je posebno sestavljena PU pena ki lahko zaradi svoje elastičnosti absorbira vsa gibanja, kakor npr. gibanja ki so nastala v daljšem obdobju zaradi temperaturnih razlik. Močna notranja struktura zadržuje ustvarjanje razpok zaradi procesov staranja, tako so zagotovljene dolgoročne lastnosti zvočne in toplotne izolativnosti. Proizvodnja zadovoljuje vse stroge norme kvalitete in varnosti ISO 9001/EN 29001.

Strjena pena je izredno elastična, večinoma zaprtocelične strukture odporna na preperevanje, vlago in temperaturno med -40°C in +80°C.

Odporna je na staranje ne pa na UV žarke. Toplotno izolativne in zvočno izolativne sposobnosti so odlične.

DOBRODOŠLI K BAJEC OKNA IN VRATA

Smo Profesionalci za montažo oken in vrat