I. SPLOŠNO

1. člen

Lastnik spletne strani www.oknabajec.si  je MONTAŽA BAJEC d.o.o.; Ulica 25. maja 11, 1270 Litija ( v nadaljevanju nosilec), kateri ima vse avtorske kot tudi sorodne pravice.

2. člen

Izbrane vsebine na spletni strani www.oknabajec.si so dostopne 24 ur na dan vse dni v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani www.oknabajec.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme.

II. OBDELOVANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
 
3.člen
 
Nosilec bo osebne podatke o naročniku, ki mu jih bo ta posredoval za uporabo varoval kot poslovno skrivnost, podjetje oz. ime in priimek ter naslov uporabnika, pa bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski oziroma navadni pošti ter po mobilnem telefonu. Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z uporabnikom oz. naročnikom in za izvajanje naročil in storitev.

III. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

4.člen

Lastnik spletne strani www.oknabajec.si ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu, kot tudi ne za kakršnokoli nesporazum glede uporabe objavljenih informacij. Lastnik spletne strani www.oknabajec.si lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremni vsebino ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Obiskovalci spletne strani vso vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

IV. REŠEVANJE SPOROV
 
5. člen
 
Morebitne spore med nosilcem in obiskovalcem spletne strani rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
 
V. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
 
6. člen
 
Splošni pogoji veljajo od 13.04.2023 do objave spremembe.